Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Η ιστοσελίδα www.car-lab.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών που δημιουργήθηκε και λειτουργεί απο την ατομική επιχείρηση CarLab που εδρεύει στον νομό Ημαθίας(Φιλίππου 16 Μελίκη, 59031) με Α.Φ.Μ. 122749791, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@car-lab.gr και τηλεφωνικη γραμμή εξυπηρέτησης 6980739459. Στο εξής χάριν συντομίας θα αναφερόμαστε ως Εταιρεία.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την είσοδο και χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.car-lab.gr. Κάθε χρήστης(Επισκέπτης, Πελάτης, Συναλλασσόμενος) που εισέρχεται η κάνει χρήση του ιστότοπου μας θεωρείται πως συναινεί και αποδέχεται χωρίς καμία εξαίρεση τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια. 

Εάν κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις οφείλει αυτοβούλως να απέχει απο τη χρήση, επίσκεψη, οποιαδήποτε συναλλαγή.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει το περιεχόμενο των όρων χρήσης και προϋποθέσεων όποτε το κρίνει απαραίτητο, αναγνωρίζοντας την ευθύνη να ενημερώνει τους χρήστες μέσω της αντίστοιχης ενότητας της ιστοσελίδας. 

Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά που αφορά την λειτουργία και χρήση  της ιστοσελίδας, και εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επίλυση της συναινετικά, αρμόδια δικαστήρια είναι αυτά της Βέροιας Ημαθίας.

Οι όροι χρήσης και οι προϋποθέσεις καταρτίζονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα και διέπονται απο το ελληνικό δίκαιο κατ’αποκλειστικότητα.  

ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, πνευματικά δικαιώματα και περιεχομενο

Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της οφείλουν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο με νόμιμο και ηθικό σκοπό .

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αποθήκευση, η μεταφορά και διανομή υλικού της σελίδας το οποίο βρίσκεται υπό την προστασία του copyright, trademark και γενικότερα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων, διακριτικών τίτλων, βίντεο, σημάτων, φωτογραφιών, trademarks, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται απο το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο είτε τις διεθνείς συμβάσεις. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση αυτού δίχως την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.  Σε περίπτωση χρήσης αυτού κακοβούλως ή δίχως έγγραφη άδεια η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κινηθεί με κάθε νόμιμο τρόπο.  

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να είναι διαρκώς ενημερωμένο, ορθό, ακριβές, επαρκές και πάντα διαθέσιμο σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Η Εταιρία “παρέχει” το περιεχόμενο όπως ακριβώς έχει. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/ και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Σε περίπτωση που η περιγραφή ενός προϊόντος δεν ικανοποιεί τον χρήστη παρακαλούμε για την άμεση επικοινωνία με την Εταιρεία για να πετύχουμε την πληρέστερη και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εξυπηρέτησης του. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της περιγραφής των προϊόντων, οι οποίες τίθενται σε ισχύ με την εμφάνιση τους στον ιστότοπο.  Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές προϊόντων συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που ορίζεται απο την τρέχουσα νομοθεσία.

Οι σύνδεσμοι(links) που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας οδηγούν σε σελίδες του ιστοτόπου μας είτε σε σελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων, κλπ. Η Εταιρία παρέχει τους συνδέσμους αυτούς για πληρέστερη πληροφόρηση και διευκόλυνση των χρηστών της, και σε καμία περίπτωση δεν καθιστά την χρήση του υποχρεωτική. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών και το γεγονός ότι προβάλλονται στην ιστοσελίδα μας  δεν σημαίνει την αποδοχή και έγκριση του περιεχόμενου τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ-ΑΛΛΑΓΩΝ

Η Εταιρεία μας σύμφωνα με το άρθρο 3ε του Ν. 2251/1994 περί Προστασίας του Καταναλωτή, δίνει το δικαίωμα στον χρήστη να υπαναχωρήσει της αγοράς του εντός 14 ημερών από την παραλαβή του, και να του  καταβληθεί αυτούσιο το ποσό που κατέβαλε για την αγορά εντός 14 ημερών από τη μέρα δήλωσης υπαναχώρησης. Τα έξοδα αποστολής στην περίπτωση αυτή βαρύνουν τον χρήστη. Σε περίπτωση που δεν τηρείται κάποια από τις παρακάτω προϋποθέσεις η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να του επιστρέψει το προϊόν με έξοδα αποστολής του παραλήπτη και δίχως να καταβάλει το αντίτιμο αγοράς.

Προϋποθέσεις:
– Να μην έχει ανοιχτεί η συσκευασία και το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση.
– Να μην έχει χρησιμοποιηθεί, όπως επίσης να μην υπάρχουν σημάδια λανθασμένης χρήσης-συναρμολόγησης.
– Να μην έχουν αφαιρεθεί τα διακριτικά του προϊόντος, η ετικέτα του και γενικότερα να μην έχει προβεί ο χρήστης σε πράξεις αλλοίωσης των χαρακτηριστικών του.
– Να μην έχουν αφαιρεθεί κομμάτια του ή αξεσουάρ.
– Να έρθει σε επικοινωνία με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία ώστε να δηλώσει την υπαναχώρηση.

Αλλαγές προϊόντων γίνονται στους ίδιους χρόνους και με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και με τις επιστροφές. Επιστροφές ΔΕΝ γίνονται σε προϊόντα που σχετίζονται με λόγους προστασίας της υγιεινής είτε προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη.

Όσο αφορά τα ελαττωματικά προϊόντα, είτε προϊόντα με ζημιά, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει κατά την παραλαβή τον υπάλληλο της μεταφορικής ώστε να καταγραφεί το παράπονο και να μπορεί να διεκδικήσει μείωση του αντιτίμου, ακύρωση της αγοράς ή αντικατάσταση. Σε περίπτωση που δεν προβεί στις παραπάνω ενέργειες η Εταιρεία δύναται να αρνηθεί την επιστροφή του.   

Σε οποιαδήποτε απο τις παραπάνω περιπτώσεις σας προτείνουμε την επικοινωνία με την Εταιρεία ώστε να βρούμε λύση σε ότι σας προβληματίζει.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-COOKIES

Η Εταιρεία δημιούργησε την ιστοσελίδα αυτή με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του χρήστη. Για να επιτελεστεί η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται από την Εταιρεία σύμφωνα με με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα . Η Εταιρεία έχει εναρμονιστεί με το πλαίσιο GDPR.

Το www.car-lab.gr χρησιμοποιεί cookies για την διευκόλυνση της λειτουργίας του όπως επίσης και την καλύτερη εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο υπολογιστή σας και τα οποία δεν περιέχουν πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα. Όλοι οι σύγχρονοι browsers αναγνωρίζουν τη λειτουργία αυτή και σας δίνουν την δυνατότητα να τα απενεργοποιήσετε. 

0
    0
    Το καλάθι μου
    Το καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο κατάστημα